Online-hypotheekafsluiten.nl › over ons ›

Over ons

Wie zijn wij?

Hieronder geven wij, zo goed mogelijk, inzicht in diverse van belangzijnde facetten omtrent ons zijn en of handelen. Mocht u echter vragen hebben en of toelichting wensen over één van onderstaande punten, dan bent u vanzelfsprekend van harte welkom om daarover contact met ons op te nemen. U kunt dan mailen naar info@online-hypotheekafsluiten.nl.

Online Hypotheek Afsluiten is een onafhankelijke bemiddelaar die via internet een selectie van aanbieders/producten aanbiedt, conform het execution only principe. Het aanbod is niet uitputtend, doch beperkt gekozen op basis van een aantal selectiecriteria. Op basis van diverse door de consument ingevoerde gegevens produceert het OHA systeem een lijst met in aanmerking komende leveranciers/producten. .

Toelichting

Bemiddelaar
Online Hypotheek Afsluiten is conform de Wet Financieel Toezicht (WFT) een ‘bemiddelaar’. Het zijn van ‘bemiddelaar’ wil zeggen, dat wij zelf geen eigen producten maken en of hebben, maar de producten van o.a. banken en verzekeraars wederverkopen. U kunt OHA vergelijken met een supermarkt. In onze schappen staan producten van meerdere leveranciers die u zelf, naar behoefte, kunt kiezen en pakken. Wij verstrekken over deze producten ‘slechts’ informatie, maar geven geen advies. Indien u advies wenst kunt u een afspraak maken met een van onze adviseurs. 

Onafhankelijk
Online Hypotheek Afsluiten is niet gelieerd aan één of meerdere van haar leveranciers. Ze zijn (indirect) volledig in eigendom van enkele particulieren.
Er bestaan geen productie of vergelijkbare afspraken tussen OHA en één of meerdere van haar leveranciers (banken, verzekeraars, etc).
OHA is derhalve volledig vrij in haar keuze met wie ze wel of niet zaken doet, welke leveranciers ze aanbiedt, en welke producten ze aanbiedt. Deze keuze vindt, te allen tijde, alleen plaats op basis van de inhoudelijkheid van de producten en de kwalitatieve prestaties van de leveranciers. 

Het marktaanbod
OHA kiest er bewust voor om niet alle mogelijke partijen die op de markt zijn, in haar assortiment op te nemen. Ons assortiment aan geldverstrekkers, productaanbieders enz., is opgebouwd uit een bewust gekozen selectie van partijen die A via onafhankelijke bemiddelaars werken, B naar ons oordeel een voldoende interessant (prijs-prestatieverhouding) aanbod hebben en C, in hun afhandeling kwalitatief voldoende presteren.
U kunt derhalve kiezen uit wat wij bieden. Hetgeen wij bieden is door ons bewust geselecteerd, omdat wij van mening zijn dat hier voor de meeste consumenten, het beste aanbod te vinden is. Een verbreding van het aanbod zou, ons inziens, weer ten kosten gaan van de overzichtelijkheid en transparantie.
Ook hier geldt derhalve (overdrachtelijk), dat wat u niet in de OHA supermarkt kunt vinden, wellicht wel door HIP geleverd wordt of anders elders verkregen moet worden. 

Geen Advies
OHA werkt op basis van ‘execution only’ (zie Execution Only). Kort komt dit er op neer dat wij binnen het OHA concept ‘slechts’ informatie verstrekken over de leveranciers/producten, maar hier geen advies over geven. Indien u hiervoor kiest dan wordt dit schriftelijk vastgelegd.

Grondslag berekening
Op basis van de informatie die u in het systeem in geeft, produceert het systeem een lijst met de voor u in aanmerking komende aanbieders/producten. De basisgrondslag onder deze lijst is dat hij gebaseerd is op de ‘laagste bruto maandlast’. Oftewel, de partij/product met de laagste bruto maandlast staat bovenaan, de op één na laagste op de 2e plaats, etc. 

Verdienmodel
Het verdienmodel van OHA is gebaseerd op faktuurbasis. Tussen de leveranciers en of producten zitten verschillen. Echter, omdat de consument geheel zelf bepaalt voor welke leverancier/product hij of zij kiest, heeft OHA geen invloed op dit verdienmodel. 

Werkwijze OHA systeem
Zoals boven beschreven, voert u, als consument, anoniem een aantal basisgegevens in, waar het systeem om vraagt. Op basis hiervan produceert het systeem een lijst van hoog naar laag waarbij de ‘laagste bruto maandlasten’ het primaire uitgangpunt zijn. Echter, ook houdt het systeem zo goed mogelijk rekening met wat wel en wat niet kan. Het systeem bevat allerlei relevante variabelen, die er in combinatie met de door u ingevoerde gegevens voor zorgen, dat het systeem aangeeft wat wel en wat niet voor u in aanmerking komt (zoals gezegd op basis van de door u ingevoerde gegevens). Onjuiste invoer kan hier dan ook tot onjuiste uitvoer leiden. Het OHA systeem is in, vrij vergaande mate, een ‘intelligent systeem’, Dit is tevens wat dit systeem onderscheidt van andere op het net beschikbare systemen. Naast de informatie die het systeem geeft over voor u in aanmerking komende producten, biedt het ook de mogelijkheid tot het maken van diverse andere berekeningen, zoals; ‘wat kan ik lenen?’, ‘wat is mijn boeterente bij oversluiting?’ etc.

Onze beoordeling op Independer

8,6