Online-hypotheekafsluiten.nl › over online hypotheek afsluiten ›

Over Online Hypotheek Afsluiten

Informatie over Online Hypotheek Afsluiten

Voor wie is de site bedoeld?


Hoe werkt de site?

Waarom Online-Hypotheekafsluiten?


Informatie over Online Hypotheek Afsluiten

Online-hypotheekafsluiten.nl is de digitale dienstverlener van Hypotheek Info Punt Gerrits en Hypotheek Info Punt van Herwaarden.

Wft-vergunningnummer 12011361

Dienstenwijzer
Beheerst beloningsbeleid
Algemene voorwaarden
Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

 


Naar boven

Voor wie is deze site bedoeld?

Deze site is primair bedoeld voor iedereen die er de voorkeur aan geeft zijn of haar hypotheek en aanverwante voorzieningen rechtstreeks van achter zijn of haar computer te regelen. Een afspraak met een bank, verzekeraar, tussenpersoon of welke hypotheekadviseur dan ook is hierbij niet benodigd. Let wel! Dit systeem werkt volgens het zogenaamde ‘execution only’. Wat dit exact inhoudt, kunt u ook op deze site lezen. De essentie hiervan is echter dat u bewust afziet van een fysiek adviesgesprek met een hypotheekadviseur.

Op basis van de door u op deze site ingevoerde gegevens en gemaakte keuzes biedt het systeem u aan aantal combinatiemogelijkheden van geldverstrekkers en hun producten die voor U in aanmerking komen. Uit deze mogelijkheden maakt u dan geheel zelfstandig uw keuze. Via Online-Hypotheekafsluiten ontvangt u dan een offerte van het product waar u voor gekozen heeft. De gehele verdere afhandeling kunt u dan via Online-Hypotheekafsluiten en, voor zover als mogelijk, daadwerkelijk online laten plaatsvinden van achter uw bureau of met de laptop op schoot.

Deze site werkt voor zo ver mogelijk geheel online! Alleen datgene dat door fysieke of wettelijke beperkingen niet online kan, valt daarbuiten. Dit betreft eigenlijk maar 3 onderdelen van het gehele traject:
A) De taxatie; in veel gevallen is een taxatie van de woning nodig door een taxateur. Deze taxatie is, zoals u zult begrijpen, helaas nog niet digitaal te verrichten.
B) Diverse documenten; tot op heden vereisen de geldverstrekkers bij een hypotheekaanvraag een aantal originele (dus niet digitale) documenten zoals een salarisstrook, een werkgeversverklaring of bijvoorbeeld in geval van een ondernemer, jaarcijfers. Hiertoe zal dus nog ‘ouderwets’ de gang naar de brievenbus gemaakt moeten worden om deze te versturen.
C) De notaris; ter afronding van het traject dient de hypotheekakte vooralsnog door een notaris voorgelezen te worden en dient de akte ter plaatse door u ondertekend te worden en ontkomt u derhalve (nog) niet aan een bezoekje aan de notaris.

Bij deze versie van de site is het echter helaas nog niet voor iedereen mogelijk om zijn of haar hypotheek online af te sluiten. Binnen enkele weken dan wel maanden komen wij met een uitgebreidere versie van het systeem waardoor meer doelgroepen online kunnen gaan sluiten.

Naar boven

Hoe werkt de site?

Bij het onderdeel ‘stappenplan’ staat heel kort aangegeven welke 5 stappen u dient te doorlopen om – via deze site - online uw hypotheek af te sluiten. Hieronder volgt nog een algemene beschrijving van hoe de site werkt.

Online-Hypotheekafsluiten heeft ervoor gekozen naar het optimum te zoeken tussen enerzijds gebruikersgemak en eenvoud en anderzijds flexibiliteit en keuze mogelijkheden. Mocht u van mening zijn dat het beter kan, dan horen wij dat graag van u.

Met het systeem kunt u in hoofdlijn;
  • spelen met een ‘rekentool’. U kunt hier invoeren welk bedrag u (ongeveer) aan hypotheekhoofdsom nodig denkt te hebben en wat uw eventuele verdere wensen zijn. Bijvoorbeeld wanneer u voorkeur heeft voor een bepaalde hypotheekvorm. De rekentool geeft dan aan welke geldverstrekkers met welke producten voor u in aanmerking komen. Echter gezien het feit dat u in deze fase nog geen persoonlijke gegevens heeft ingevoerd geeft de berekening hier nog slechts een indicatieve bruto maandlast. Een nauwkeurige definitieve berekening volgt iets verderop in de site wanneer u een aantal gegevens heeft ingevuld die benodigd zijn om deze berekening te kunnen maken.
  • informatie lezen over de aanbieders (geldverstrekkers) en hun producten
  • informatie lezen over de mogelijke hypotheekvormen
  • gegevens invoeren op basis waarvan een ‘definitieve’ maandlast berekend kan worden en op basis waarvan – indien gewenst – een offerte aangevraagd kan worden bij de geldverstrekker van uw keuze.
  • Via een statuslijst op de hoogte blijven van het verloop van uw trajectafhandeling
  • Via Online Hypotheek Afsluiten uw woning laten taxeren door een taxateur, indien gewenst
  • Via Online Hypotheek Afsluiten uw hypotheekakte laten passeren door een notaris, indien gewenst.
Naar boven

Waarom Online-Hypotheekafsluiten?

Om de eenvoudige reden dat wij van mening zijn dat diegenen die zelf vanuit hun luie stoel en zonder tussenkomst van allerlei adviseurs online hun hypotheek willen sluiten, dit ook moeten kunnen.

De wereld verandert nu eenmaal snel en het internet is daarin wellicht de meest bepalende factor. Er zijn wereldwijd inmiddels een paar miljard internetaansluitingen en zeker in de westerse wereld is vandaag de dag vrijwel iedereen online. Junioren, senioren en alle leeftijdsgroepen daar tussenin. En daar waar het internet enkele jaren geleden nog voornamelijk gebruikt werd om te ‘gamen’ en informatie te zoeken, wordt ‘het net’ vandaag de dag meer en meer gebruikt om zaken te kopen of te verkopen. Van 2e hands spullen op bijvoorbeeld Marktplaats tot allerlei nieuwe producten, diensten of goederen waar dan ook ter wereld vandaan. Ook in de financiële branche gaat de verkoop steeds meer via de digitale snelweg! Online bankieren of online een reisverzekering afsluiten is tegenwoordig heel gewoon.

Echter een site waar je (voor zover mogelijk) geheel online en via een onafhankelijke partij je hypotheek kunt berekenen, vergelijken, aanvragen en afsluiten ontbrak nog. Althans, in Nederland! Veel partijen wekken op het internet met het woord ‘online’ in hun naam onterecht de indruk dat u daar uw hypotheek online kunt afsluiten. Misschien heeft u al gemerkt dat u daar na het invoeren van 1, 2 of 3 schermen altijd geconfronteerd wordt met de ‘koude kermis’-mededeling dat u gebeld gaat worden door een adviseur. En dat is nou net waar iemand die ‘online’ wil sluiten niet op zit te wachten. Vanzelfsprekend biedt Online-Hypothekeekafsluiten u ook de mogelijkheid tot telefonisch, persoonlijk of mailcontact met een van onze adviseurs, maar alleen dan wanneer u daar zelf behoefte aan heeft en dat ook expliciet heeft aangegeven, en anders niet!

Online-Hypotheekafsluiten is dan ook de eerste onafhankelijke site die u wel de mogelijkheid biedt geheel zelfstandig online te sluiten! Waarom zeggen wij ‘onafhankelijk’? Omdat er wel enkele banken/verzekeraars zijn die deze mogelijkheid deels bieden, maar daar bent u weer geheel beperkt tot alleen dat ene label dat zij bieden, alleen het label van die bank en niet anders. Zij gaan u vanzelfsprekend niet vertellen dat u wellicht beter af bent met een product van een andere aanbieder. Bij Online-Hypotheekafsluiten kunt u de leveranciers en hun producten vergelijken en pas dan uw keuze maken. De keuze die het beste bij u past en dus niet de keuze die het best bij hen past!

Biedt Online-Hypotheekafsluiten u een overzicht en keuze mogelijkheid uit alle geldverstrekkers en alle producten? Nee! Dan zou u door de bomen het financiële bos niet meer zien en zouden er ook tientallen aanbieders en honderden producten op de site komen die (vrijwel) nooit gekozen zouden worden omdat ze eenvoudigweg te matig presteren qua prijs/prestatieverhouding. Zij zouden de overzichtelijkheid van de selectie van partijen die wel interessant voor u zijn dan ook alleen maar enorm onnodig vertroebelen.

Wij hebben derhalve vooralsnog een keuze gemaakt voor de, naar onze mening, meest voor de hand liggende partijen. Naar onze mening bieden wij u hiermee de belangrijkste partijen om een goede (prijs/prestatie) en verantwoorde keuze te maken. Wanneer wij echter partijen/producten tegenkomen waarvan wij van mening zijn dat wij u die zeker niet mogen onthouden, zullen wij deze zeker zo snel mogelijk toevoegen. Naar verwachting zal het aanbod in de loop der tijd dan ook gaan groeien.

Naar boven

Onze beoordeling op Independer

8,6