Online-hypotheekafsluiten.nl › hypotheekvormen › aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek

Als je geen aflossing op je hypotheek wilt, kun je kiezen voor de aflossingsvrije hypotheek. Darbij betaal je alleen de hypotheekrente. Het betekent wel dat je, tenzij je aflost door verkoop van de woning, de hoofdsom in stand laat en dus niets inlost.Daarom zal de hypotheek nooit hoger zijn dan een bepaald percentage van de executiewaarde van je woning (maximaal 100%, maar meestal ca. 75%). Inbreng van eigen geld is dan ook vaak noodzakelijk.


De beperkte hypotheekverschaffing geeft de hypotheekverstrekker zekerheid dat de woning altijd genoeg oplevert om de openstaande schuld te kunnen betalen. Als je niet aan je betalingsverplichtingen voldoet of je overlijdt, veilt de hypotheekverstrekker namelijk de woning om de hoofdsom alsnog betaald te krijgen.
Bij deze hypotheek profiteer je van maximale fiscale aftrek gedurende maximaal 30 jaar.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek


u heeft gedurende de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek het voordeel van maximale fiscale renteaftrek. Dit mede omdat er in de looptijd rente wordt betaald over de gehele hoofdsom. Tijdens de looptijd van deze hypotheekvorm wordt er niet afgelost.
Tijdens de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek heeft u meer financiële middelen tot uw beschikking; dit kunt u besteden aan andere doeleinden dan aan een woning.
Gedurende de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek blijven de bruto- en nettolasten gelijk, dit is handig wanneer u niet houdt van onverwachte kosten. De rentestand moet dan wel ongewijzigd blijven.
U betaalt geen verplichte tussentijdse aflossingen en vermogensopbouw.
De hoogte van deze hypotheek is veilig omdat u meestal maar 75% van de executiewaarde aflossingsvrij kunt lenen. Sommige banken zullen 100% verstrekken; omdat veel bedrijven deze hypotheekvorm hebben, is een offerte voor de aflossingsvrije hypotheek goed te vergelijken.

Nadelen aflossingsvrije hypotheek


U bouwt geen vermogen op, omdat u geen aflossing doet op de hypothecaire geldlening
Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt er niet afgelost, het enige dat u elke maand betaalt is de rente.
Er bestaat geen financiële zekerheid voor uw naasten, tenzij u een (overlijdensrisico)verzekering heeft afgesloten.
Het voornaamste voordeel bij de aflossingsvrije hypotheek isdat u altijd lage lasten heeft, de laagste van alle hypotheekvormen omdat u alleen maar rente betaalt. Gedurende de looptijd lost u niets af; de aflossing van de hypotheek geschiedt bij verkoop van de woning of bij het sluiten van een andere hypotheek.

Onze beoordeling op Independer

8,6