Online-hypotheekafsluiten.nl › geldverstrekkers › nationale nederlanden

Nationale Nederlanden Hypotheken

Productvoorwaarden Nationale Nederlanden Basis


•Geen execution only.
•Offerte is drie maanden geldig
•Offerte kan met maximaal 6 maanden worden verlengd
•Annulering van offerte nadat u de offerte heeft geaccepteerd kost 1%
•U krijgt altijd de offerterente. Ongeacht of de rente stijgt of daalt
•10% van het oorspronkelijke bedrag mag per jaar boetevrij afgelost worden
•Boeteberekening vervroegd aflossen is verschil tussen huidige hypotheekrente en rente van resterende looptijd van rentevastperiode
•Bij verkoop van de woning word boete in rekening gebracht
•Bij verhuizing kan rente 'meeverhuizen'
•Overlijdensrisicoverzekering; minimaal 90% van de executiewaarde dient afgedekt te worden 
 
 

Kortingen en toeslagen

•In dit tarief zit korting verwerkt van 0,2% voor offerterente (geen dalrentegarantie)
•In dit tarief zit korting verwerkt van 0,1% (afstand van recht op boetevrij aflossen bij verkoop van woning)
•Bij rentebedenktijd geldt een toeslag van 0,2% op de gepubliceerde tarieven
•Bij nieuwbouw geldt altijd het tarief tot 100% van de executiewaarden
 
 

Voor meer informatie klik hier. 

Nationale Nederlanden

Nationale-Nederlanden

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden Basisvariant

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden (< 90% MW)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden Basisvariant (<90% MW)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden (> 90% MW)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden Basisvariant (> 90% MW)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden (< 90% MW)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden Basisvariant (< 90% MW)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden Basisvariant (<90% MW)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden (> 90% MW)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden Basisvariant (> 90% MW)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden Basisvariant (Annuïtair en Lineair)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden Basisvariant <90% MW (Annuïtair en Lineair)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden Basisvariant >90% MW (Annuïtair en Lineair)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden ( aflosvrij, BSP hypotheek )

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden (< 90% MW aflosvrij,BSP hypotheek)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden nieuwbouw

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden nieuwbouw ( annuitair/liniair )

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden Basisvariant nieuwbouw (Annuïtair en Lineair)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden nieuwbouw (Annuïtair en Lineair)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden (aflosvrij en bankspaar)

› Meer informatie

Nationale-Nederlanden ( aflosvrij en bankspaar )

› Meer informatie

Online Hypotheek afsluiten

In 5 stappen uw hypotheek online afsluiten zonder tussenkomst van een adviseur of tussenpersoon!