Online-hypotheekafsluiten.nl › execution only of advies ›

Execution Only of Advies

Wat houdt execution only in?

Indien u besluit Online een hypotheek of aanverwant product te sluiten, dan is er geen sprake van advies. Bij het online afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van Execution Only. Als dienstverlener zijn we vanuit onze zorgplicht verplicht om een indruk te krijgen van de kennis die u heeft over hypotheken en aanverwante produkten. Klik hier voor de kennis- en ervaringstoets van de AFM. Twijfelt u over dekking, voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een hypotheek of ander produkt.

De Wet zegt hier het volgende over:
"Het is van belang te benadrukken dat financiële ondernemingen niet verplicht zijn te adviseren. Zij kunnen hun producten ook aanbieden of hun diensten ook verlenen zonder daarbij te adviseren, hetgeen ook wel wordt aangeduid als 'execution only'.  Van execution only zal bijvoorbeeld sprake zijn indien een consument of cliënt aan een bemiddelaar in financiële instrumenten opdracht geeft een bepaald aantal specifieke aandelen voor hem te kopen, wanneer een consument of cliënt bij een verzekeraar een aanvraag doet tot het sluiten van een bepaalde verzekering of indien een financieel product wordt aangeboden zonder dat daarbij advies gegeven wordt.

Indien u een hypotheek via ons afsluit dan betekent dit dat de volgende stelling bij u past:
Ik heb mij vooraf goed laten informeren door een deskundige, daardoor weet ik precies welke hypotheek ik nodig heb óf ik beschik zelf over voldoende kennis en ervaring om een hypotheek af te sluiten die bij mij past.

Sluit u een hypotheek af zonder advies? Dan betekent dit dat u zelf:
• voldoende kennis moet hebben (of goed geïnformeerd bent) van hypotheken en van het afsluitproces;
• verantwoordelijk bent voor de keuze van de hypotheekvorm en de rentevast periode;
• moet inschatten of u bij onvoorziene omstandigheden, zoals arbeidsongeschiktheid of werkloosheid het maandbedrag nog steeds kunt dragen en zelf voorzorgsmaatregelen neemt om deze risico's te beperken;
• moet beoordelen of uw maandbedrag binnen uw budget past;
• zorg draagt voor het tijdig passeren van de hypotheekakte bij de notaris.


Adviesgesprek

Uiteraard kunt u te allen tijde ervoor kiezen om een afspraak te maken met één van onze adviseurs. U kunt dan het contactformulier invullen en dan nemen wij z.s.m. contact met u op. Wij maken u er wel attent op dat een adviesgesprek buiten het kader van Execution Only valt en u dus in het adviestraject terecht komt. 

Uw naam:
*
Telefoonnummer:
*
Uw e-mail adres:
*
Opmerking:Execution Only of advies

Mocht u besluiten via www.online-hypotheekafsluiten.nl een hypotheek of aanverwant produkt te sluiten op basis van execution only dan is er geen sprake van advies. U schaft het product of producten aan op grond van Execution Only.